Hur uppstår en finne?

Problem med finnar uppstår vanligtvis i puberteten när hormonerna i kroppen gör att talgkörtlarna växer till och samtidigt ökar produktionen av talg. Läs hur en finne växer fram och lär dig förebygga nya utbrott.

När talgkörteln täpps till av döda hudceller och fett bildas en propp. Bakterien Propionibacterium acnes finns naturligt på huden men trivs extra bra i den tilltäppta talgkörteln där den börjar bryta ner fettet i talgkörteln till fettsyror och glycerol. Fettsyror är i sin tur irriterande för kroppen och kan leda till att talgkörteln inflammeras. Då uppstår en finne.

Vissa personer har ökad känslighet för processen och får därför lättare finnar. I de svåraste fallen brister talgkörteln av varet och inflammationen sprider sig till intilliggande hudområden med konsekvens att värre problem uppstår. Därför är det viktigt att undvika att klämma pormaskar och finnar, hur lockande det än kan vara.

 

1. Normal Hårsäck
I en normal hårsäck finns avfjällade hudceller i hårkanalen. Om hårkanalen täpps till av fett och döda hudceller kan en pormask bildas.

 

2. Öppen komedon
Här har pormasken skjutit ut i hårkanalen. Pluggen mörknar när den utsätts för luft och fettet oxiderar.

 

3. Stängd komedon
Bakterien Propionibacterium acnes finns naturligt på huden. Den trivs i den tilltäppta miljön i talgkörteln, förökar sig och bryter ner fettet i talgkörteln till fettsyror och glycerol.

 

4. Erytematös papel
Fettsyror är irriterande för huden och kan leda till en inflammation i talgkörteln. Då uppstår en finne. Vissa personer har ökad känslighet för processen och får därmed lättare finnar.

 

5. Erytematös djup pustel
I de svåraste fallen brister talgkörteln av det var som bildas. Inflammationen sprider sig då till närliggande hudområden. Av samma anledning skall man undvika att klämma pormaskar eller finnar.